Žádost o novou jízdu / Request for a new ride

Základní informace / Basic information

Odkud / From *
Přes / Across
Kam / Where *
Cesta zpět / Way back?
(v případě zaškrtnutí se Vám po odeslání tohoto formuláře, zobrazí automaticky formulář s již předvyplněnými údaji, pro odeslání objednávky na cestu zpět)
Typ vozidla / Type of vehicle *  Osobní (1-4 osob/person)
 VAN (1-8 osob/person)
 Minibus (1-19 osob/person)
Datum a čas vyzvednutí / Pick up date *
Způsob platby / Type of payment *

Kontaktní informace / Contact information

Zákazník / Customer *
(Uveďte jméno, adresu, IČ / Write name, address, IC)
E-mail klienta / Customer e-mail *
(Kontakt na objednávajícího / Customer contact)
Kontaktní osoba / Contact person *
(Jméno objednávajícího / Name of customer)
Telefon / Phone *
(Uveďte telefon, mobil, atd... objednávajícího / Write phone, mobile, etc... of customer)
Číslo objednávky(SPP) / Order number(SPP)

Informace o cestujících / Information of passengers

Počet cestujících / Count of passengers *
Jména cestujících / Names of passengers *
Kontakt na cestující / Person contacts
(Uveďte telefon, mobil, atd... na cestující / Write phone, mobile, etc... for passengers)
Číslo letu / Flight number
Přepravovaná věc / Transported thing
* - nutné vyplnit / required

Doplňující informace, poznámka / Additional information note